รองเลขาธิการ กกต. ยืนยันการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังทำการปิดหีบตั้งแต่เวลา 17:00 น. ก่อนที่เวลา 19:00 น. จะเริ่มทำการคัดแยกบัตรเลือกตั้ง โดยใช้เวลาคัดแยกภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ / ส่วนปัญหาที่เกิดจากการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ รองเลขา กกต. ย้ำว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในวันเลือกตั้งจริง

นาย ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้า ภายหลังจากการปิดหีบไปเมื่อเวลา 17:00 น. ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 75% โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งบางกะปิ อย่างโรงเรียนบ้านบางกะปิ มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 82% / รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยอีกว่า แม้จะมีปัญหาการจ่ายผิดในหน่วยเลือกตั้งบางเขต แต่ผู้อำนวยการเขตก็สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนบัตรที่ถูกต้องให้
ส่วนกรณีที่ผู้โพสต์ข้อความว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า “กาอะไรก็กาไปเถอะ”รองเลขาธิการ กกต. บอกว่า อยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของเราอย่างถูกต้อง

รองเลขาธิการ กกต. ยังเปิดเผยถึงขั้นตอนหลังการปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าว่า ได้มีรถขนบัตรจากไปรษณีย์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรอขนหีบเลือกตั้งมาไว้ที่ทำการไปรษณีย์ หลักสี่แล้ว ก่อนทยอยขนมาเพื่อคัดแยก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มคัดแยกในเวลา 19:00 – 20:00 น. ยาวไปจนครบกำหนด 48 ชั่วโมง ก่อนรวบรวมส่งไปยังเขตการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจำนวน 350 เขต ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในห้องขัง ภายในสถานีตำรวจ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นก็จะนำมานับคะแนนรวมกัน และในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น. พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. จะพาสื่อมวลชนไปติดตามการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ทำการไปรษณีย์ โดยสามารถดูภาพได้จากภาพโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ กกต. ยังกล่าวขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อดทนรอลงคะแนน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ตำรวจ อาสารองเลขาธิการ กกต. ยังเชื่อว่า การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม ไม่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งจะมีมากถึง 93,000 หน่วย ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ ก็สามารถรายงานแจ้งเหตุจำเป็น โดยการเขียนจดหมายส่งมาสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นหรืออำเภอนั้น ๆ ได้ ทั้งก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน หากไม่แจ้งเหตุ จะถูกจำกัดสิทธิ์ 2 ปี

คือสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบคุณทีมา : http://www.nationtv.tv/main/content/378697925/