“รัสเชีย” พบยอดติดเชื้อ “โควิด” แซงขึ้นอันดับ 2 แล้ว รวมยอดผู้ป่วยทั่วโลก 4.7 ล้านราย เสียชีวิตพุ่ง 3.1 แสนคน

เว็ปไซต์ worldometer รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 07.40 น. พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 4,799,266 ราย เพิ่มขึ้น 79,448 ราย เสียชีวิต 316,519 ราย เพิ่มขึ้น 3,304 ราย และรักษาหายดี 1,856,566 ราย

ขณะที่ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับ ประกอบด้วย

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 1,527,664 ราย เพิ่มขึ้น 19,891 ราย เสียชีวิต 90,978 ราย เพิ่มขึ้น 865 ราย รักษาหาย 346,389 ราย
2.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 281,752 ราย เพิ่มขึ้น 9,709 ราย เสียชีวิต 2,631 ราย เพิ่มขึ้น 94 ราย รักษาหาย 67,373 ราย
3.สเปน พบผู้ติดเชื้อ 277,719 ราย เพิ่มขึ้น 1,214 ราย เสียชีวิต 27,650 ราย เพิ่มขึ้น 87 ราย รักษาหาย 195,945 ราย
4.สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อ 243,695 ราย เพิ่มขึ้น 3,534 ราย เสียชีวิต 34,636 เพิ่มขึ้น 170 ราย
5.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 241,080ราย เพิ่มขึ้น 7,938 ราย เสียชีวิต 16,118 ราย เพิ่มขึ้น 485 ราย รักษาหาย 94,122 ราย

6.อิตาลี พบผู้ติดเชื้อ 225,435 ราย เพิ่มขึ้น 675 ราย เสียชีวิต 31,908 ราย เพิ่มขึ้น145 ราย รักษาหาย 125,176 ราย
7.ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ 179,569 ราย เพิ่มขึ้น 204 ราย เสียชีวิต 28,108 ราย เพิ่มขึ้น 483 ราย รักษาหาย 61,213 ราย
8.เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อ 176,651 ราย เพิ่มขึ้น 407 ราย เสียชีวิต 8,049 ราย เพิ่มขึ้น 22 ราย รักษาหาย 153,400 ราย
9.ตรุกี พบผู้ติดเชื้อ 149,435 ราย เพิ่มขึ้น 1,368 ราย เสียชีวิต 4,140 ราย เพิ่มขึ้น 44 ราย รักษาหาย 109,962 ราย
10.อิหร่าน พบผู้ติดเชื้อ 120,198 เพิ่มขึ้น 1,806 ราย เสียชีวิต 6,988 ราย เพิ่มขึ้น 51 ราย รักษาหาย 94,464 ราย

สำหรับประเทศไทย อยู่อันดับที่ 70 มีผู้ติดเชื้อ 3,028 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย เสียชีวิตคงที่ 56 ราย และรักษาหาย2,856 ราย