“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” แจ้งเตือน จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ลงข้อมูลให้ครบถ้วน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียน และจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนในรอบแรก เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถเข้าไปบันทึก QR Code เพื่อชำระเงินได้ เนื่องจากพบว่า ข้อมูลลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ระบบการลงทะเบียน “จองวัคซีน” จะเปิดให้ท่านล็อคอิน เข้าไปดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ท่านได้รับ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินได้ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

“จองวัคซีน” “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” “ซิโนฟาร์ม”

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเข้าไปดำเนินการบันทึกคิวอาร์โค้ด และชำระเงินให้แล้วเสร็จ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะหลังจากนั้น ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทุกขั้นตอน หากประสงค์จะจองรับ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนในครั้งต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งเตือน จองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ลงข้อมูลให้ครบถ้วน