ประกาศใหม่ กรมเจ้าท่า ออกกฎเข้ม คุมเรือ ป้องกันโควิด-19

ล่าสุด กรมเจ้าท่า ออกประกาศใหม่ กฎคุมเข้มเรือ ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 43/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือ ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากนอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เนื้อหาดังนี้