เมื่อ 3 ก.พ.62, 0830 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. และคณะ วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร และร่วมเป็นเกียรติในการสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จว.ป.น. โดยมี พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.มทบ.46 เป็นประธาน

ขอบคุณที่มา : สมาพันธ์แจ้งข่าวปลอดภัย คมนาคม@1356

วันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร
วันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร
วันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร
วันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร
วันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร
วันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร