วันแรกเปิดการบินภายในประเทศ ผู้โดยสารแห่ใช้บริการคึกคัก

บรรยากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารทยอยกันมาใช้บริการตั้งแต่ 5.00 น. โดยวันนี้ (1 พ.ค.) เป็นวันแรกที่สายการบินต่างๆ เริ่มกลับมาทำการบินเส้นทางภายในประเทศ หลังหยุดบินชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานได้เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร อาทิ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทุกทางเข้าออกอาคารผู้โดยสาร การเว้นระยะห่างทั้งระบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ