วิว เยาวภา ตัวแทน นักการเมืองหญิง ชพน. ร่วมวง หารือประเด็น เศรษฐกิจ-การเมือง สถานทูตแคนาดา ชี้ ปัญหาสังคมมีมาก ที่นักการเมืองหญิง จำเป็นต้องเข้ามาผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย นำโดย คุณ Ayesha Rekhi ที่ปรึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆได้แก่ นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ ได้เชิญตัวแทนผู้สมัครพรรคการเมืองหญิง จากพรรคต่างๆ ประกอบด้วย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม พรรคประชาชาติ คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ คุณจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมพลังประชาชาติ คุณทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช พรรคชาติไทยพัฒนา และคุณสาวิตรี สันติพิริยพร พรรคอนาคตใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยถึงมุมมองสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทยขณะนี้
โดยนาวสาวเยาวภา กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้หญิงมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย ขณะเดียวกันมีหลายปัจจัยที่เป็นความท้าทายของเพศหญิงในการเดินเข้าสู่เส้นทางเมือง เช่น ความกังวลกระทบในหน้าที่การงาน การทำหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องเป็นทั้งภรรยา และการเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกๆ แต่เมื่อตนมาถึงจุดนี้ ต้องเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางจิตใจ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะสังคมไทยยังมีประเด็นปัญหาที่รอการแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การกระทำความรุนแรงในครอบครัว เรื่องที่เป็นสิทธิของผู้หญิง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้หญิงควรเข้ามาผลักดันนโยบายให้เกิดการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม การทำงานหน้าที่ทางการเมืองจำเป็นจะต้องได้รับกำลังใจ แรงการสนับสนุนการทำงาน ซึ่งตนเองได้รับและแรงผลักดันจากคนในครอบครัวและผู้ใหญ่ในพรรคอย่างเต็มที่ ทั้งนี้แนวทางการทำงานของ พรรคชาติพัฒนาคือไม่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติ เน้นการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยไม่สร้างความขัดแย้งนี่คือจุดยืนการทำงานของตน