“ศบค.” เผย ไทม์ไลน์ ผ่อนปรน มาตรการ ระยะ3 โดยจะเตรียมข้อมูล-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 23 พ.ค. โดยมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงไทม์ไลน์ในการผ่อนปรนมาตรการ ระยะ3 ว่า ในวันที่ 23-24 พ.ค.จะมีการเตรียมข้อมูลคณะทำงานกรั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

25-26 พ.ค.ประชุมคณะทำงานกรั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายมาตรการฯ

27 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ยการแพร่ระบาดโควิด-19

29 พ.ค. ขออนุมัติที่ประชุมศบค.

และ 1 มิ.ย. การผ่อนปรน ระยะ3 มีผลบังคับใช้