“ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” เผยเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ในไทยกำลังระบาดแบบก้าวกระโดด พร้อมแนะ 5 ข้อให้ทุกคนปฏิบัติตัวเคร่งครัด เชื่อช่วยควบคุมโรคให้ลดลงได้ ย้ำไม่จำเป็นอย่าออกไปข้างนอก เหตุเสี่ยงสัมผัสโรคได้ง่าย

วันที่ 21 มีนาคม 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ระบุว่า “โควิด 19 การลดการระบาดของโรค”

เราจะเห็นว่าขณะนี้การระบาดของโรค เป็นแบบก้าวกระโดด ดังนั้นในการควบคุมโรคให้ลดลงจะต้องอยู่ที่ทุกคน ในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด มากกว่าการที่ออกกฎ มาแล้วทำไม่ได้หรือไม่ทำ

หลักการในการลดการระบาดของโรค

1. ทุกคนต้องดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ไปสัมผัสโรค ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน ล้างมือ เก็บตัวเองอยู่ที่บ้านดีที่สุด

2. ผู้สัมผัสโรค จะต้องไม่แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เก็บตัวเองอย่างน้อย 14 วัน

3. ทุกคน จะต้องรักษาระยะห่าง personal distance อย่างน้อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสในที่ชุมชน

4. งดกิจกรรมทางสังคมโดยเด็ดขาด social distance ปิดสถานที่ที่จะมีคนมารวมกันเป็นหมู่มาก อย่างที่เราเห็นปิดการกีฬา งดการประชุม สถานเริงรมย์ ผับบาร์ และกิจกรรมต่างๆ

5. ลดการเคลื่อนที่ของบุคคล ถ้าไม่จำเป็นให้ทุกคนอยู่บ้าน การเคลื่อนที่ไปพบปะผู้คน จะเป็นการสัมผัสโรคได้ง่าย ในเดือนเมษายนมีเทศกาลหลายเทศกาล อย่างเช่น การไหว้บรรพบุรุษ ปีนี้ขอเป็นส่งตัวแทนได้ไหม หรือถ้าเป็นไปได้ มีการไหว้ออนไลน์ได้ไหม เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชากร ซึ่งเป็นปัจจัยใหญ่ในการที่จะเคลื่อนย้ายของโรคระบาด

ถ้าทุกคนปฏิบัติตาม สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ในภาวะแบบนี้ ต้องคำนึงถึงผู้ที่ว่างงานจะมีจำนวนมาก ผู้ที่มีอันจะกิน หรือเจ้าของกิจการ จะต้องลงมาช่วยให้ผู้ที่ว่างงานหรือไม่มีงานทำ ในสภาวะแบบนี้ ให้อยู่ได้อย่างพอประมาณ การจะมีกองทุน ของผู้มีฐานะมาช่วย ก็จะทำให้ ผู้ที่ไม่มีรายได้ขณะนี้สามารถอยู่ได้ การป้องกันโรคก็จะได้ผล

ทุกคนจะต้องช่วยกัน ลดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้ได้

องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติทั้งหลาย จะต้องช่วยกันบอกต่อไปถึงทุกชุมชน และทุกท้องที่ในต่างจังหวัด

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหาร อุดมสมบูรณ์ เราเชื่อว่าเราจะไม่ขาดแคลนอาหารแน่นอน ถ้าเรารู้จักแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน ในยามที่ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค