ผู้อำนวยการยาสูบ ยืนยัน 1 ตุลาคมนี้ เตรียมปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 10 ชนิด ที่ขายซองละ 60 บาท ขึ้นเป็นซองละ 93 บาท

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะขึ้นภาษีบุหรี่ซองราคาไม่เกิน 60 บาท จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40 เพื่อให้สอดคล้องอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่

เบื้องต้นบุหรี่ที่ขายซองละ 60 บาท มีอยู่ 5 ยี่ห้อ 10 ชนิด จะขึ้นเป็นซองละ 93 บาท หรือขึ้นซองละ 33 บาท ส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ 90 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะขยับราคาขึ้นราคาด้วยหรือไม่

สำหรับการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ เนื่องจากภาษีสรรพสามิตใหม่ คิดคำนวณจากราคาปลีก เมื่อมีการขึ้นภาษีมากถึง 1 เท่าตัว จึงต้องขยับราคาตาม เพื่อให้ได้กำไรใกล้เคียงของเดิม คือ ซองละ 10 สตางค์เศษ แต่ถ้ารัฐบาลชะลอการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ร้อยละ 40 ออกไปก่อน ทางยาสูบแห่งประเทศไทย จะไม่ปรับขึ้นราคาเช่นกัน

ขอบคุณที่มา : http://www.thaich8.com/news_detail/78079