“สุวัจน์”มอบรางวัลชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน “เพชรกนก-กนกนาคราช”
ขอให้ทุกคนทำความดี เสียสละเพื่อประเทศชาติ

ในงานเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน บุคคล องค์กร ผู้สร้างสมความดี มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ของสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ณ ห้องประชุมทีโอที เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 63 คน ในการเข้ารับรางวัล “เพชรกนก”และ”กนกนาคราช” ประจำปี 2562-2563 โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ดำเนินการโดย นางสาวกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง

ซึ่งในปีนี้มีบุคคลสำคัญเข้ารับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ “วิชา มหาคุณ” คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นักกฎหมายผู้ทรงความยุติธรรมดร.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ดร.สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์จำกัด(มหาชน) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหารบริษัท กรังดป์รีซ์อินเตอรเ์นชั่นแนลจำกัด(มหาชน) นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด ผู้อำนวยการบริหารสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24
นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ นายจักรวาร เสาธงยุตธิรรม “หน่ึงจักรวาร”โปรดิวเซอร์ผู้กำกับดนตรีชื่อดัง ดร.อดุลย์ เลาหพล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
เซอรเ์คิลรันจำกัด ศูนย์การค้า Victory Mall นายนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลพีโอพี จำกัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาความเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เป็นต้น

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ทางสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง มีเจตนารมณ์ที่ดีกับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และต้องการที่จะยกย่องผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศ และเป็นการส่งเสริมสร้างกำลังใจให้ทุกคนหันมาทำความดีกัน และสุดท้ายวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย เป็นสังคมธรรมาภิบาล มีคุณธรรม เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งสี่ประการ เป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าในวันนี้ เราก็มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องโควิด หรือเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ เราต้องการความรักชาติ ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ให้คนไทยในชาติได้ตระหนักถึงความรักชาติบ้านเมือง ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย

ขณะเดียวกันปัญหาบ้านเมือง เราต้องการคนดี คนเก่ง เพื่อเข้ามาแก้ปัญหา เพราะตั้งแต่ก่อนโควิด เราเจอปัญหาเศรษฐกิจที่ย้ำแย่ จากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัญหาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาทำให้เกิดการขัดจังหวะของการพัฒนาประเทศ แล้วเราก็มาเจอโควิด พวกเราทุกท่านที่เป็นคนไทยได้ร่วมมือกันจนเราสามารถแก้ไขปัญหา เรื่องโควิดได้ระดับหนึ่ง แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ยังรอกันอยู่ที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน

นายสุวัจน์ บอกว่าตอนนี้เราเป็นห่วงคนว่างงาน เป็นห่วง SME ผู้ประกอบการต่างๆ จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเรื่องการท่องเที่ยว ปีหนึ่งเราเคยมีนักท่องเที่ยวเกือบ 40 ล้านคน แล้ววันนี้ไม่มีเลย ถ้าพูดว่าปิดประเทศ แล้วไม่มีเลยเราจะทำยังไง ถ้าไม่มีการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ผู้คนที่อยู่ในวงการธุรกิจ ผู้ที่ทำงานในโรงแรมเกือบ 2 ล้านคน โรงแรมทั่วประเทศต่างๆ มีปัญหากันเยอะ เราจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว เราก็กลัวโควิด ฉะนั้น รัฐบาลก็บอกว่า ชวนคนไทยมาเที่ยว ถ้าไทยเที่ยวไทย พอเอาอยู่ นักท่องเที่ยว 40 ล้าน โดยเฉลี่ยก็มาเที่ยวกัน 10 วันต่อ 1 คน การท่องเที่ยวทำสถิติไว้เลย 1 คน จะใช้เงินประมาณ 50,000 บาท ถ้าเที่ยว 10 วัน คูณ 40 ล้านคน ก็คือ เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่กระจายไปสู่การจ้างงาน โอกาสในชีวิตของพี่น้องประชาชนในชนบท แต่ตอนนี้หายไปหมดฉะนั้น ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามทำโครงการชวนคนไทยมาเที่ยว ออกเงินให้ 1,000 บาท ค่าตั๋วเครื่องบิน
ออกค่าโรงแรมให้ 40% หรือมาช้อปปิ้งรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่ง หรือไปซื้อของมาเคลมภาษีได้ สิ่งต่างๆเป็นการประคองสังคมไทย ไม่ให้จมน้ำ แล้วพอจบโควิดเมื่อไร เราขึ้นฝั่ง ตอนขึ้นฝั่งเราคงสบาย เพราะเมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ และการที่เราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโควิด มันเป็นเครดิตของประเทศไทยในระดับโลก เมืองไทยต้องมา เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองน่าลงทุน เป็นบ้านแห่งที่สองของโลก เป็นเมืองที่ปลอดภัย ในเรื่องด้านสาธารณสุข โอกาสของประเทศไทยรออยู่แล้ว แต่ขณะนี้คนไทยจมน้ำ ถ้าวันนี้นักท่องเที่ยวไม่มา แต่ถ้าคนไทยเสียสละกัน ท่านใดพอมีฐานะ สมมุติคน 60 ล้านคน อาจจะพอมีฐานะออกมาใช้จ่าย มาช้อปปิ้ง มาช่วยเที่ยว แล้วมาทดแทนจากนักท่องเที่ยวที่หายไป หายไป 40 ล้านคน เค้าใช้จ่ายคนละ 50,000 บาทถ้าเราพอมีฐานะ เราออกมาใช้จ่ายคนละ 50,000 บาท 10 ล้านคน ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ออกมา 20 ล้านคนก็ช่วยใช้จ่ายคนละ 50,000 ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง

ฉะนั้น วันนี้ผมคิดว่า มันเป็นวันเวลาที่คนไทยต้องเสียสละ ด้วยความรักชาติบ้านเมือง เสียสละทุนทรัพย์ แล้วเราก็จะสามารถประคองให้เราอยู่กันได้ ยังไม่จมน้ำเหมือนเกาะข่อนไม้ ร่วมกันเกาะเอาไว้ก่อน แต่เมื่อพ้นแล้ว ผมเชื่อว่าวันเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ของคนไทยรออยู่แล้ว ขอให้คนไทยรักกัน และมีความรักและความสามัคคี

ในขณะนี้การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญการให้คนดีๆ เข้ามาแก้ไข มาทำงานให้บ้านเมือง หลังเรื่องโควิดจบเป็น เรื่องสำคัญ ความรักชาติบ้านเมือง ความสามัคคี เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งหมดผมคิดว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านนายกสมาคมฯ ได้มอบก็คือ รางวัลเพชรกนก และรางวัลกนกนาคราช ในการส่งเสริมและยกย่องคนดี ซึ่งดูรายชื่อแล้ว ท่านคณะกรรมการได้คัดเลือกด้วยความมีเกียรติจริงๆ แค่เห็นท่าน “วิชา มหาคุณ” ผมคิดว่าทุกคนในประเทศชาติ ถ้าพูดถึง ท่านวิชา มหาคุณ ในสิ่งที่ท่านได้อุทิศตนในการรักษาไว้ ซึ่งกระบวนการยุติธรรม ของประเทศก็ถือว่าได้สร้างศรัทธา ในกระบวนการยุติธรรมในสังคม ทำให้เรามีความหวังว่าประเทศชาติเราไม่ได้เกิดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ความยุติธรรมยังอยู่
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เรื่องของศาสนาสร้างวัดร่องขุ่น ให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เชิงศาสนาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยความท่านเป็นศิลปิน และอีกหลายๆ ท่าน ที่อยู่ในวงการธุรกิจ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านสนั่น อังอุบลกุล , ท่านประจิน เอี่ยมลำเนา และอีกหลายๆ ท่าน ซึ่งผมคิดว่ารางวัลทั้งหมด เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มีคุณค่า และยกย่องคุณงามความดีจริงๆ
“ผมเองยังคิดว่าวันนี้ผมไม่ควรที่จะขึ้นมามอบรางวัล ผมยังคิดว่าให้ท่านวิชา เป็นผู้มอบรางวัลแทนผมเพราะท่านถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ และประกอบคุณงามความดี และเป็นตัวอย่างของคนดีจริงๆ การสร้างคุณงามความดี
“ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอยกย่องทุกท่านทั้งบุคคลและทุกองค์กร และให้กำลังใจ ขอให้ทุกท่านได้ทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไป สิ่งที่ท่านได้ทำวันนี้ ผมคิดว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆองค์กร เป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆคน ที่อยากจะเข้ามาทำความดี เสียสละเพื่อประเทศชาติต่อไป” นายสุวัจน์ กล่าว