พรรคชาติพัฒนา ชงมาตราการให้รัฐช่วยประชาชน – ธุรกิจ “ก่อน -หลัง” วิกฤติโควิด ด้าน

“สุวัจน์” อวยพรวันเกิด “นายกฯ” ครบ 66 ปี สุขภาพแข็งแรง – กำลังใจเข้มแข็งพาคนไทยฝ่าวิกฤต “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่บ้านเลขที่ 333 ถนนราชวิถี 20 พรรคชาติพัฒนา(ชพน.) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของพรรค โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภประธานที่ปรึกษาพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมการบริการพรรคเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน โดยรูปแบบการประชุมวันนี้ ได้จัดให้กรรมการบริหารพรรค นั่งห่างกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย ซึ่งการประชุมใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

จากนั้น นายสุวัจน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา แถลงผลการประชุม โดยแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยพรรคชาติพัฒนา เห็นด้วยกับมาตรการที่รัฐบาลประกาศเพื่อแก้ปัญหา แต่สถานการณ์การยับยั้งหรือรักษาโรคมีความไม่ชัดเจน อาทิ ยารักษาโรค ดังนั้นทุกฝ่าควรปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการด้านสาธารณสุข ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคอาทิ ชุดป้องกันทางการแพทย์ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดผลิต หรือ จัดหา หรือ นำเข้าจากต่างประเทศให้เพียงพอ รวมถึงควบคุมด้านราคา เข้มงวดเรื่องการกักตุนสินค้าขณะเดียวกันเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน ควรจัดบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ต้องการตรวจหาเชื้อ

นายสุวัจน์ กล่าวด้วยว่า เพื่อลดความวิตก รัฐบาลควรตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ขณะที่การผลิตวัคซีนจากทางการแพทย์ประเทศจีน ที่นำเข้ามายังประเทศไทย หากหน่วยงานทางการแพทย์ใช้ความร่วมมือผลิตยาภายในประเทศได้ เชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจและสบายใจต่อประชาชนได้

“ขณะที่ไม่มียารักษา มาตรการทางสาธารณสุขของประเทศ เชื่อว่าเป็นแนวทางที่ควรเชื่อฟัง ตามที่หมอให้คำแนะนำ และขอให้ประชาชนอดทน เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้ได้ อาทิ มาตราการกักตัว ทั้งนี้พรรคชาติพัฒนา ขอให้กำลังใจประชาชนเพื่อฝ่าฝันวิกฤตดังกล่าว ทั้งนี้พรรคชาติพัฒนาขอบคุณทุกฝ่าย อาทิ ทีมแพทย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) และภาคเอกชน ที่ระดมกำลังต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดและแก้ปัญหาไวรัสโควิค-19 ในประเทศ” นายสุวัจน์ กล่าว

นายสุวัจน์ กล่าวถึงข้อเสนอต่อมาตรการเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจสำหรับผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบธุรกิจ ว่า 1.สำหรับประชาชนทั่วไป ควรพิจารณาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 ที่เก็บอัตราก้าวหน้า 10 -15 เปอร์เซ็นต์ เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ และควรเลื่อนการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึงเดือนก.ย. 2563 จากเดิมเดือนมิ.ย.2563 รวมถึงยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการจ้างแรงงานหรือรับจ้างเพื่อเพิ่มรายได้และเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชน 2. ธุรกิจขนาดเล็ก ควรเลื่อนการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมต้องชำระเดือนพ.ค. ไปเป็นเดือนส.ค. ขณะที่การจ่ายภาษีกลางปี กำหนดชำระเดือนส.ค. เลื่อนไปเดือนพ.ย .

3. ลดการเก็ฐภาษีสินค้าและบริการ (VAT.) ที่เก็บ 7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น 4. ชะลอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป 1 ปี 5.เสนอให้ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยและผ่อนพันชำระคืนเงินต้น ของประชาชนและธุรกิจขนาดเล็ก 6.ฟื้นโครงการเงินผัน รัฐบาลจัดสรรเงินตรงไปสู่ชนบทเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประชาชน ผ่านกองทุนหมู่บ้าน กองทุนสถาบันชุมชนเมือง และ 7. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ให้สอดคล้องกับวิกฤตเศรษฐกิจที่คาดว่าจะติดลบ เพื่อนำเงินปรับปรุง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาเฉพาะหน้าคือ โควิค-19

ขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ควรปรับฐานและสมมติฐาน ให้เหมาะสม ถูกต้องกับสถานการณ์ โดยพิจารณาความสำคัญและความเหมาะสมของการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งนี้การปฏิบัติเรื่อง การปรับวงเงินปี 2563 ต้องยึดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“วิกฤตไวรัสโควิค-19 ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่กระทบกับหลายอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการส่งออก เชื่อว่าจะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกติดลบ และจะส่งผลกระทบต่อจีดีพีของประเทศ ที่คาดว่าจะติดลบ และจากสภาพที่ราคาน้ำมันตกต่ำ เชื่อว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันที่มีแนวโน้มติดลบส่งผลให้สินค้าเกษตรตกต่ำต่อเนื่อง และติดลบด้วยเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อกู้วิกฤตโควิค-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวเศรษฐกิจของประเทศ” นายสุวัจน์ กล่าว

นายสุวัจน์ ยังสนับสนุนให้ภาคการเมือง ร่วมสนับสนุนและเสนอแนะความเห็นต่อการแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น และลดการสร้างประเด็นทางการเมือง เพื่อให้บ้านเมืองนำหน้า และเนื่องในวันที่ 21 มี.ค.นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พรรคชาติพัฒนาขออวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจและกายที่เข้มแข็ง นำพวกเราฝ่าวิกฤตโควิค-19 ด้วยความเรียบร้อย