ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ผ่อนปรนมาตรการให้ประกอบกิจการ / กิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น ล่าสุด บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
.

การผ่อนคลายครั้งนี้ ถือเป็นการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัด ที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้
.

สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย

เส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต ,
กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ด่านนอก , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – สตูล ,
กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – กระบี่ , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ชุมพร ,
กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – หลังสวน , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ด่านเจดีย์สามองค์

เส้นทางกรุงเทพฯ – ทับละมุ – พังงา (สายเก่า) ,
กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย (สายเก่า) ,
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ –กระบี่ , กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – สงขลา ,
กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – หัวไทร , กรุงเทพฯ – ตรัง ,
กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล , กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก ,
กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – สตูล , กรุงเทพฯ – เกาะสมุย ,
กรุงเทพฯ – ดอนสัก (ท่าเรือ) , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ,
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา , กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่
.

?สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ https://www.xn--b3czh8ayeuf/ com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบฟอร์ม ต.8-คค เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ
.

หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเส้นทางเดินรถสายต่าง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บขส. Call Center 1490 หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th