เปิดให้เข้าชมแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย หลังใช้เวลาปรับปรุงกว่า 1 ปี เพื่อเก็บและแสดงวัตถุโบราณของแท้มูลค่ามหาศาล

นครราชสีมา – วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี 67 หลังจากปิดปรับปรุงกว่า 1 ปี โดยมีนายนิกร โสมกลาง ส.ส.เขต 8 นครราชสีมา พร้อมคณะ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย ร่วมเข้าเยี่ยมชมเป็นวันแรก

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐานและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอิสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องประดับที่ทำจากสำริดและหินส่วนโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ใบเสมาแบบศิลปะทวารวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร เช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับกรอบประตูทวารบาล และประติมากรรมรูปเคารพ อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป พระโพธิสัตว์ และรูปสลักศิลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพบที่ปราสาทหินพิมาย นับเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมของพิพิธภัณฑ์นี้ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 อาคารจัดแสดงชั้นบน จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของสังคมในดินแดนภาคอีสานตอนล่าง แสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยะธรรม ซึ่งมีมาจากความเชื่อต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 2 อาคารชั้นล่างจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะเขมรในภาคอีสานตอนล่าง ส่วนที่ 3 อาคารโถงจัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรม หินทราย เช่น ทับหลัง เสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนบัวยอดปราสาท และปราสาทจำลองนอกจากนี้บริเวณรอบอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ยังได้จัดแสดงใบเสมาและทับหลังที่สวยงามอีกด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชม โดยค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา