ประกาศ ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 13-15 เม.ย.

ตามที่รัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย.นี้

ล่าสุดราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกวันที่
13 14 15 เม.ย.เป็นวันหยุดราชการ