โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์

นครราชสีมา วันนี้ (11 เม.ย. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม ยังคงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่นำมาซึ่งอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์และปัญหาดังกล่าวนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและคนในครอบครัว ประกอบกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีนโยบายและได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและมาตรการควบคุมเข้าในช่วง 7 วันอันตราย

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นอีกหน่วยงานที่ดูแลแก้ไขผู้กระทำผิดในเชิงป้องกัน โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจราจร ขับรถในขณะมึนเมาสุรา ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้กระทำผิดจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีเมาแล้วขับ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและช่วยกันลดอุบัติเหตุ สำนักงานคุมประพฤติจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

โดยได้บูรณาการประสานความร่วมมือภาคส่วนจากทั้งจากส่วนราชการและเอกชน โดยการร่วมเดินขบวนถือป้ายผ้าประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมแจกแผ่นพับบอกเล่าเรื่องราวของผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถ โดยขบวนรณรงค์ได้เคลื่อนตัวไปตามถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี.

///////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โคราชนำผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับรถ มาเดินรณรงค์โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร