โคราชน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเก็บกักน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 

 นครราชสีมา-วันนี้ (13 ตุลาคม 2562)    นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำคลองอีสานเขียว  บ้านโนนซาด-โคกเพ็ด หมู่ที่ 18 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ หลังจากพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนาน จึงสร้างฝายรูปแบบใหม่ เป็นฝายมีชีวิตเพื่อใช้บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้งของพื้นที่ ซึ่งมีชาวบ้านจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ กว่า 100 คน พร้อมใจร่วมสร้างฝาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนให้ชุมชนจัดการน้ำด้วยตนเอง โดยนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มาสร้างเป็นฝาย ขนาดหน้ากว้าง 6 เมตร รวมหูช้างทั้งสองฝั่งกว้าง 15 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร  และนำไม้ไผ่สด ปักลึกลงไปในดิน 1.5 เมตร สร้างกั้นลำน้ำเอาไว้  เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มความแข็งแรงให้ฝาย และเมื่อไม้ไผ่ที่ปักเอาไว้เจริญเติบโต  จะผลิแตกออกเป็นต้นหยั่งรากลึกลงดิน และระบบนิเวศของรากไม้ไผ่จะเป็นตัวยึดโครงสร้างฝายเอาไว้  ทำให้ฝายมีชีวิตและมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งฝายมีชีวิตจะมีอายุการใช้งานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว

///////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

โคราชน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเก็บกักน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
โคราชน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเก็บกักน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
โคราชน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเก็บกักน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9