โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นผบ.ตร.- ข้าราชการตำรวจ 298 ราย

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรง ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 298 ราย ดังต่อไปนี้