โรงเรียนดิจิตอลศิลปะ DIGITAL ARTS SCHOOL

เมื่อคนเมือง กรุงเทพ จะเข้าถึงงานศิลปะ ให้กับเยาวชน เขาจะมีการเตียมพร้อมอย่างไร การปฏิวัติตัวเอง ให้เข้าถึง รู้ให้เท่าทัน และต้องรู้จักตัวตนก่อน ว่า เราใช่ คนศิลปะจริงหรือเปล่า ที่นี่

กรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย นำร่อง การแบ่งกลุ่มการค้นหาตัวเองให้กับ นักเรียน หรือ แทรก DIGITAL ARTS กลุ่มทางเลือกสำหรับ งานศิลปะ โดยใช้กระบวนการทางดิจิตอล ปลูกฝัก ตั้งแต่ ป 1 ถึง ม 6 แบ่งระดับความตืนตา และการค้นหาตัวเอง เป็นที่แรก
การเปิดจินตนาการ และให้เด็กๆ สอบถามความรู้สึกแห่งตัวตนว่า ใช่เราหรือไม่กับงานศิลปะ การเดินทางในยุคดิจิตอล มีดัชนีชีวัดความสำเร็จแบบพลิกฝ่ามือ การใช้เทคโนโลยี่ การรู้ให้เท่าทัน ดูจะเป็นเรื่องที่ เยาวชนต้องปรับตัว การเข้าถึงฝังความรู้อันสามารถเชื่อมโยงกับโลกทั้งใบ ทำให้ เด็กๆ มีความกล้า และมีความสุข กับการต่อเติมในการค้นหาจินตนาการของตนอย่างที่สุด
การมาเยี่ยมกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย ได้เห็นแววตาของ นักเรียนในทุกระดับ สะท้อนความสำเร็จ ความสุข ตามเป้าหมายของกระบวนวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้ ฟัง อ. วิชัย สีสุด หน.แผนกวิจัยและแผน ที่มุ่มมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ถึง 10 ปี กับหลักสูตรนี้ กระบวนการคิด การค้นหา การออบแบบหลักสูตร ใช้ประสบการณ์ ใช้ความรู้ ใช้ความรัก ความสนใจของ เยาวชนในแต่ละระดับ ช่วยกัน ต่อยอด ที่สำคัญ ได้ พันธมิตรดีๆอย่าง แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง ประเทศไทย จำกัด และ บ. EOS จำกัด ที่ ลงขัน เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพ และ ระบบปฏิบัติการ ของ APPLE ให้ โรงเรียนได้ ใช้
ห้องเรียนที่ลงทุนไปถึง 30 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนมุมมองในห้องเรียน เป็นห้อง สตูดิโอ อย่างมืออาชีพ เหมือน ได้ทำงานพร้อมกับ การียนหนังสือ ในโรงเรียน ทำให้ นักเรียนที่นี้ สะท้อนบอกเล่าเป้าหมายแห่งการเดินทางในการศึกษาของพวกเขาอย่างชัดเจน

#ตอนที่ 1 # jaophoto # siam360