‘โควิด’ อาเซียนยังไม่หยุด “อินโดนีเซีย” ติดเชื้อวันเดียว 1.3 พันราย สะสมผู้ป่วยอันดับ 1 ใน 10 ประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ(อว.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 20 มิ.ย.2563 จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศในรอบการรายงานล่าสุด ดังนี้

1.อินโดนีเซีย +1,331 ราย ติดเชื้อสะสม 42,762 ราย เสียชีวิต 2,339 ราย

2.สิงคโปร์ +257 ราย ติดเชื้อสะสม 41,473 ราย เสียชีวิต 26 ราย

3.ฟิลิปปินส์ +561 ราย ติดเชื้อสะสม 27,779 ราย เสียชีวิต 1,116 ราย

4.มาเลเซีย +14 ราย ติดเชื้อสะสม 8,529 ราย เสียชีวิต 121 ราย

5.ไทย +5 ราย ติดเชื้อสะสม 3,146 ราย เสียชีวิต 58 ราย

6.เวียดนาม +7 ราย ติดเชื้อสะสม 342 ราย เสียชีวิต 0 ราย

7.พม่า +1 ราย ติดเชื้อสะสม 263 ราย เสียชีวิต 6 ราย

8.บรูไน +0 ราย ติดเชื้อสะสม 141 ราย เสียชีวิต 3 ราย

9.กัมพูชา +1 ราย ติดเชื้อสะสม 128 ราย เสียชีวิต 0 ราย

10.ลาว +0 ราย ติดเชื้อสะสม 19 ราย เสียชีวิต 0 ราย