สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา 
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / คณะกรรมการ วัดบ้านไร่

ในฐานะศิษย์เอก ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ เปิดความในใจว่า หลวงพ่อเป็นพระ เรียบง่าย ท่านมีเมตตาสูงมาก ทำทุกอย่างเพื่อชาวบ้าน เงินที่ได้บริจาคมาท่านคืนให้สังคมหมด สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ทุนการศึกษา สร้างถนน บ่อน้ำ
หลักคำสอนของท่านที่ผมจดจำเสมอคือ ท่านสอนให้เราไม่ประมาท อย่าให่เงินเป็นเจ้านายเรา รู้จักเสียสละ ยิ่งให้ยิ่งได้ สิ่งสุดท้ายคือเรื่องยาเสพติด เราเป็นลูกศิษย์ท่านต้องก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดี ยึดหลักคำสอนของหลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ เป็นพระที่มีเมตตา
ทุกคนก็จะมีอะไรก็จะไปกราบท่าน
นักการเมือง ทุกคน หรือรัฐมนตรีทุกท่าน ทุกพรรค จะไปกราบหลวงพ่อ ท่านจะให้พรทุกคน ท่านเป็นกลางรักทุกคนเท่ากัน
พรรคชาติพัฒนา เป็นพรรคของคนโคราช จึงได้สัมผัสและใกล้ชิดกับท่าน

กีฬาที่หลวงพ่อชอบดู “มวย” เป็นของคนไทย