สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / คณะกรรมการ วัดบ้านไร่

ในฐานะศิษย์เอก ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ เปิดความในใจว่า หลวงพ่อเป็นพระ เรียบง่าย ท่านมีเมตตาสูงมาก ทำทุกอย่างเพื่อชาวบ้าน เงินที่ได้บริจาคมาท่านคืนให้สังคมหมด สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ทุนการศึกษา สร้างถนน บ่อน้ำ
หลักคำสอนของท่านที่ผมจดจำเสมอคือ ท่านสอนให้เราไม่ประมาท อย่าให่เงินเป็นเจ้านายเรา รู้จักเสียสละ ยิ่งให้ยิ่งได้ สิ่งสุดท้ายคือเรื่องยาเสพติด เราเป็นลูกศิษย์ท่านต้องก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดี ยึดหลักคำสอนของหลวงพ่อคูณ