นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ประธานสมาคมศิษย์เก่า PURDUE University ประเทศไทย เป็นประธานจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY ประจำปี 2020 ที่บ้านราชวิถี 20 พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ และดร.จาชชัว แพส

พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเคยเรียนรุ่นเดียวกันกับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสมาคมศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY ประเทศอเมริกา จากซ้ายไปขวา (ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ดร.วิฑูร เจียกเจิม คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ คุณวรรณินี สินธวานนท์ พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ คุณกฤษฏา ประจวบเหมาะ) #jaophoto #siam360 #thaiphotographer