นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ประธานสมาคมศิษย์เก่า PURDUE University ประเทศไทย เป็นประธานจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY ประจำปี 2020 ที่บ้านราชวิถี 20 พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ และดร.จาชชัว แพส

งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020
งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020
งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020
งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020

พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเคยเรียนรุ่นเดียวกันกับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสมาคมศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY ประเทศอเมริกา จากซ้ายไปขวา (ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ดร.วิฑูร เจียกเจิม คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ คุณวรรณินี สินธวานนท์ พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ คุณกฤษฏา ประจวบเหมาะ) #jaophoto #siam360 #thaiphotographer

งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020
งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020
งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020
งานเลี้ยงศิษย์เก่า PURDUE UNIVERSITY BANGKOK,THAILAND 2020