นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมนายพิสูจน์ บึงธรรมชาติในฟาร์มครูพยงค์ อนันต์ ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง9 จ.อ่างทอง อึ้งกับจำนวน หิงห้อยที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ พร้อมชมเชยว่า ที่นี้เป็นเขตปลอดสารเคมีจริงๆ เพราะธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้ คือต้องมีความเป็นธรรมชาติและมีอากาศบริสุทธิ์ จริงๆ แมลงหิงห้อย จะเข้ามาอาศัย
      ครูพยงค์ ได้ปรับพื้นที 3 ปี ทำให้ร่มรื่น มีการปลูกโกงกาง น้ำจึด ลำพู ลำแพน พร้อมมีการให้อาหาร และปรับเรื่องความชื่น ทำให้ที่นี่ร่มรื่น เหมือนเป็น โอเอซีส แห่งใหม่ของอ่างทอง จากเดิมเป็นบ่อทราย ทำนาไม่ได้ผลผลิตเท่าไร แต่วันนี้ มีต้นไม้ครึ้ม พร้อมเร่งให้เป็นแห่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ เป็นศูนย์เรื่องเกษตร โดยนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชการที่ ๙

ผู้ว่าฯอ่างทอง เชิญชวนนักท่องเที่ยว จิบชาถังเช่า ชมหิงห้อยที่อ่างทอง
ผู้ว่าฯอ่างทอง เชิญชวนนักท่องเที่ยว จิบชาถังเช่า ชมหิงห้อยที่อ่างทอง
ผู้ว่าฯอ่างทอง เชิญชวนนักท่องเที่ยว จิบชาถังเช่า ชมหิงห้อยที่อ่างทอง
ผู้ว่าฯอ่างทอง เชิญชวนนักท่องเที่ยว จิบชาถังเช่า ชมหิงห้อยที่อ่างทอง