“พลัง บวร ร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม”
        วัดสุทธิวราราม ประกาศ !!!
       เลิกใช้ถุงพลาสติก แจกถุงผ้า ย่ามพระแทน

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536

วัดสุทธิวรารามร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กระตุ้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก แจกถุงผ้า แจกย่ามพระ แทนถุงพลาสติก

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536
“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.ณ วัดสุทธิวราราม พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ร่วมมือกับ นายมนตรี เปรมบุญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ภายใต้ชื่อ “พลัง บวร ร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม” แจกถุงผ้า ถุงย่ามพระแทนถุงพลาสติก
      พระสุธีรัตนบัณฑิต ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวัดมาฆบูชา ทางวัดได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ มีการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลต่างๆ แล้ว
     วันนี้ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธปฏิมากร(หลวงพ่อเจริญ)ประดิษฐานหน้าอุโบสถ โดยเชิญเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร)เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีเบิกเนตร หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดี คือ มีการแจกถุงผ้า ย่ามพระให้นักเรียน จำนวน 200 ถุง สำหรับใช้แทนถุงพลาสติก และแจกปิ่นโตให้เด็กใส่อาหารมาโรงเรียน เพื่อลดภาวะสิ่งแวดล้อม

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่วัดและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เยาวชน นักเรียน คณะสงฆ์ร่วมกับชุมชนณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกก็จะนำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนและก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับสิ่งแวดล้อม

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536

พระสุธีรัตนบัณฑิต บอกว่า วันนี้นอกจากการรณรงค์เรื่องของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆ เรื่องจิตอาสาเรื่องความสะอาดของชุมชน เรื่องการดูแลผู้ยากไร้ในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะช่วยกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาแล้ว ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญสิ่งที่ดีงามและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
     “เป็นโรงเรียนวัด เป็นเด็กวัด ต้องสะพายย่าม สะพายถุงผ้า ถือปิ่นโตไปโรงเรียน”พระสุธีรัตนบัณฑิต กล่าวและย้ำว่า
     “พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน เป็นพลังสำคัญ มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันช่วยกันทำเพื่อสังคมตลอดไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไป”

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536

ด้าน นายมนตรี เปรมบุญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กล่าวเสริมว่า เด็กโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นเด็กโรงเรียนผู้ชายล้วนการทำกิจกรรมของโรงเรียนเราใกล้ชิดวัดมากที่สุด มีกิจกรรมจิตอาสาทำความดี คือ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนจะพาเด็กมาร่วมทำบุญตักบาตร ทำความสะอาดวัด การที่เด็กผู้ชายได้เข้าวัดจะได้ขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาด การไหว้พระปฏิบัติธรรมจะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น รวมทั้งการสอนให้เด็กช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เขารู้จักความกตัญญู รู้จักการแบ่งปั่นช่วยเหลือกันในชุมชน
     นอกจาก ศาสนาพุทธแล้วในส่วนของนักเรียนที่เป็นอิสลาม เราก็ส่งเสริมด้วยการพาไปทำความสะอาดมัสยิด เด็กๆก็มีความสุข รวมทั้งศาสนาคริสต์ ด้วย เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงแกนของทุกศาสนา

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536

สำหรับกิจกรรมทางสังคมนั้น ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ ย้ำว่าเราพยายามสร้างจิตสำนึกให้เด็กช่วยเหลือชุมชนสังคม เช่น การออกมาฉีดพ่นน้ำเพื่อลดละอองฝุ่น การณรงค์ให้ใส่หน้ากาก รวมถึงการแจกถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
     “เราอยากเห็นภาพเด็กกรุงเทพทุกคน สะพายถุงผ้า สะพายย่าม แทนการถือถึงถุงพลาสติก หรือผู้ปกครองไปตลาดใช้ตระกร้าแทนถุงพลาสติก สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ เรามาช่วยกันให้สังคมน่าอยู่ครับ” นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536
“พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน"ที่วัดสุทธิวราราม ร่วมณรงค์รักสิ่งแวดล้อม วันมาฆบูชา 2536