พิธีร่วมถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563  มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต 

พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต

พลเอก ณ พล บุญทับ ประธานมูลนิธิรักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต จัดพิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า 

“พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 “

ดังนั้น วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ( ของทุกปีทางมูลนิธินักรบไทยฯ จะจัดพิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ .จัดเครื่องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมูลนิธิฯ ๐๘.๓๙ พานพุ่มถวายสักการะ  อนุสรณ์สถานเทวาลัยไทรทองเทพนิมิต  ๐๙.๑๙ .พิธีทักษิณาทุประทานน้อบถวายแด่ด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสมเด็จนพรัตน์ โดยพลเอก  พล บุญทับ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวถวายสดุดี 

พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต

พระอาจารน์คม อภิวโร นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเทวา พระอาจารย์มงคล สุมังคโล (ครูบาพุทธมงคล) ประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ จากในทำพิธีถวายกัตญญุตาสักการะ โดย กุลิสราพ์ บุญทับ รองประธานมูลนิธิฯ 

สำหรับปีนี้  พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1250 คน และคณะนางรำ เมื่องย่าโม จากอำเภอต่างๆ จำนวน กว่า 300 คน เดินทางมาจัด รำบวงสรวงถวาย กตัญญูตา สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระพี่นางกัลยา  เพื่อสักการะ ตอบแทน พระคุณแห่งแผ่นดินไทย 

พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
พิธีถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันแห่งชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต