สุวัจน์” แนะคนไทยกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น.ลานปารีส ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานเทศกาลนานาชาติ 2020
ครั้งที่ 1 ” 1st International Tourism Festival ( ITF ) ว่า ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนในด้านการท่องเที่ยวได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาระยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่น อาหารนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยว ที่พักในหลากหลายรูปแบบ.

“ผมดีใจที่เห็นความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้และขอให้มีการจัดงานในครั้งต่อๆ ไป เพื่อเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยื่นต่อไป”
นายสุวัจน์ ได้แสดงความคิดเห็นกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ ทำให้ทั่วโลกวิตกกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ทุกฝ่ายให้ความตื่นตัวร่วมมือแก้ไขปัญหาประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันสร้างระบบป้องกันการคัดกรอง ตรวจสอบไม่ให้เผยแพร่เชื้อมากกว่านี้ รัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆ บ่งบอกถึงความเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ตั้งแต่โรคซ่าส์ โรคเมอร์ส (MERS) ด้วยพื้นฐานที่เจอมาหลายครั้ง การเอาจริงเอาจัง ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
“ผมเชื่อว่าเราเดินมาถูกทาง ในการสกัดกั้นไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่อาจมีผู้ป่วยเก่าหลงเหลือตกค้างอยู่รวมทั้งการยกระดับป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามตรวจสอบ ป้องกันสามารถสกัดกั้นไม่ให้เชื้อขยายวงลุกลาม การให้ข้อมูลการดูแลป้องกันที่ถูกต้องและเข้าถึงประชาชน เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หากทุกคนปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนเป็นวัคซีนป้องกันโรคเป็นอย่างดี” สุวัจน์ กล่าว
#jaophoto #siam360 #thaiphotographer.