“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”นิสิตเก่า KU
เปิดตัวนักวิ่งกว่า 5,000 คน ลงสนาม KU REN ซีรี่ย์ 1 “วิ่งลั่นทุ่ง ลูกบางเขน”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 05.50 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนักวิ่งกว่า 5,000 คน อายุตั้งแต่ 10 ปีถึง 60 ปีขึ้นไป ได้รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หรือ KU RUN ครั้งที่ 1 “วิ่งลั่นทุ่ง ลูกบางเขน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในประเภทชายและหญิงทั่วไประยะทาง 10 กม.( OVER ALL) ซึ่งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่า KU 46 ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพฯ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ นิสิตเก่า KU 34
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นิสิตเก่า KU 33 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หรือ KU RUN ครั้งที่ 1 วิ่งลั่นทุ่ง บางเขน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

คาดหวังว่า นักวิ่งหรือผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้มีความชื่นชมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือศิษย์เก่าก็ได้รำลึกถึงมหาวิทยาลัย และเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
จากนั้น ประธานโครงการฯ บีบแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งมินิ มาราธอน ระยะ 10 กม. 5 กม.และ 2.5 กม.โดยการร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ และ AGGIE BOOM ซึ่งถือเป็นการต้อนรับและให้กำลังใจแก่นักวิ่งโครงการ KU RUN ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในรูปแบบของซีรี่ย์ 5 สนาม เติมอิ่มกับความร่มรื่นสวยงามในบรรยากาศ UNSEEN ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “วิ่งลั่นทุ่ง ลูกบางเขน” สนามแรก
สนามที่ 2 “วิ่งป่าลั่น สนั่นสกล” ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 20 มกราคม 2563 สนามที่ 3 “วิ่งมหาสนุก ลั่นมหาสมุทร” วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สนามที่ 4 “วิ่งลั่นทุ่งนา มาสุพรรณบุรี” โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2563 และสนรมสุดท้าย สนามที่ 5 “วิ่งชวนฝัน ลั่นกำแพงแสน” วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 22 มีนาคม 2563

“วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันครอบครัวนิสิตเก่า ประชาชนและสังคมให้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย การอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนกิจกรรมการกุศลสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ถึง 5,000 คน”
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นิสิตเก่า KU 33 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หรือ KU RUN ครั้งที่ 1 วิ่งลั่นทุ่ง ลูกบางเขน กล่าวเปิดงานและย้ำว่า
“โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หรือ KU RUN” ถือเป็นโครงการแรกที่จัดแบบซีรี่ย์ 5 สนาม และเป็นปีแรกคณะผู้จัดตั้งเป้าว่าจะจัดให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และตั้งใจว่าทุกสนามจะมีผู้วิ่งสนามละ 5,000 คน 5 สนามก็ 25,000 คน ซึ่งแต่ละสนามจะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน อย่างที่บางเขน เรียกว่า วิ่งลั่นทุ่ง ลูกบางเขน สนามศรีราชา เรียกว่า วิ่งลั่นมหาสมุทร สนามสกลนคร เรียกว่า วิ่งป่าลั่น สนั่นสกล เป็นต้น