โคราช คึกคักจัดเทศกาลอาหารส่งท้ายปลายปีของเมืองย่าโม งานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2019 หรือ BBQ FBSTIVA ครั้งที่ 13 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2019 หรือ BBQ FBSTIVAL ว่า เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ทุกปีผมจะถามหอการค้าว่าปีนี้จัดกี่โต๊ะ ท่านบอกว่าปีนี้ 1,000 โต๊ะ เฉลี่ยมีคนมางานประมาณ 10,000 คน ถ้าใช้จ่ายกันคนละ 300 บาท คืนหนึ่งเฉลี่ย 3 ล้านบาท จัดงาน 5 วัน เฉลี่ย 15 ล้านเงินหมุนเวียน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ซึ่งเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดี ทั่วโลกเราจะหวังพึ่งต่างประเทศก็ยาก การสั่งซื้อสินค้าจากไทยก็ลดลง นักท่องเที่ยวน้อยลง นักลงทุนก็ลดลง เพราะเศรษฐกิจเราพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
ฉะนั้น ถ้าวันนี้เราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ผมก็เลยนึกถึงสมัยเมื่อ 50 ปีที่แล้วรัฐบาลตอนนั้น มีนโยบาย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ คือลดการพึ่งพาจากต่างประเทศไทยยืนอยู่ด้วยลำแข้ง ลำขา ของเราเศรษฐกิจยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเรา จึงต้องกระตุ้นเศรษฐกืจจะเห็นว่
นโยบายของรัชิมช็อปใช้ตอนหนึ่งตอนสอง ตอนสาม คือนโยบายที่จะให้พี่น้องประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยออกมากินออกมาเที่ยวการที่รัฐบาลยอมใช้งบ 3 หมื่นล้านบาท 5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในลักษณะที่หอการค้าจัดงานในวันนี้ คือ 5 วันมาใช้จ่ายวันละ 3 ล้านบาท จัดงาน 5 วันจะมีเงินหมุนเวียน 15 ล้านบาท หมุนเวียนไหลต่อเป็นสิบๆ ล้าน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สุวัจน์ ย้ำว่า วันนี้ที่หอการค้าจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2019 หรือ BBQ FBSTIVAL ถือว่าเป็นงานไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญทุกคนมีความสุข
“ผมยินดีได้เห็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนไทย ไม่ว่าเราจะมีวิกฤติอะไรแค่ไหนคนไทยรักกันโดยเฉพาะคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มีอะไรพวกเราก็อยู่กันได้ มีความรักความสามัคคี”
นอกจาก จะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กลับเศรษฐกิจแล้ว เรื่องอาหารวันนี้อาหารไทยมีชื่อเสียงทั่วโลกถ้าบอกว่าท็อปไฟว์ หรือ 5 อันดับโลก เมืองไทยติดหนึ่งในนั้น มีคนมาลงทุน มาเที่ยวเมืองไทยเพราะชอบอาหารไทย ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ดีๆ ก็คือ ครัวไทยสู่ครัวโลก มีประโยชน์กลับประเทศพี่น้องเกษตรกรปลูกสินค้าส่งออกไปขายนักท่องเที่ยวก็อยากจะมากินอาหารไทย นี่ก็คือ นโยบายครัวไทยสู่กลัวโลก
ฉะนั้น วันนี้ งาน BBQ FBSTIVAL มีอาหารหลัก คือ อาหารอีสานนี่ก็คือการประชาสัมพั นธ์อาหารของประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักก็จะส่งเสริมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยววันนี้เรามาอยู่ร่วมกันหลาย 100 คนก็มีความสุขกับงานที่เราจัดขึ้นแต่งกายแบบคาวบอยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโคราช เรามีทุ่งคาวบอยที่เขาใหญ่ อากาศเย็น มีฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงโคราชวากิว กิโลกรัมละ 3,000 บาท ใครก็อยากกิน นี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของคนโคราช
“ต่อไปจังหวัดนครราชสีมา ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยว เพราะเราโชคดีเรากำลังมีมอเตอร์เวย์เส้นใหม่ ใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมง 45 นาที กรุงเทพฯ-โคราช และมีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช เดินทางหนึ่งชั่วโมง 10 นาที ต่อไปการเดินทางสะดวก นักท่องเที่ยวต้องมาโคราชอย่างมหาศาล การที่เราได้สร้างสิ่งต่างๆ รองรับเอาไว้คือ การรองรับความเจริญที่จะเกิดจากโครงสร้างพื้นฐาของภาครัฐแล้วเสร็จ “
สุวัจน์ กล่าวและย้ำว่า
ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเสนอให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นอุทยานธรณีโลก หรือ จีโอ พาร์ค เรามีไม่กลายเป็นหิน มีซากดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ ช้าง สิ่งเหล่านี้ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น ประชาชนก็จะมีความสุข