เรื่องเล่าแสนสนุกเป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความรู้ สื่อเก่า ใหม่ ไปสู่พี่น้องสื่อมวลชน จ.ราชบุรี รอยยิ้ม เสียงหัวเรา เป็นความรู้ ณ.ยุค โซเชียลมีเดีย โดยมี บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็น สะพานบุญ นำพามาได้เจอ ในทริป PHOTO STORY บรรยากาศ ความรัก ความอบอุ่น ที่ ขอบันทึก เล่าขลาน สืบไป