เรื่องเล่าแสนสนุกเป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความรู้ สื่อเก่า ใหม่ ไปสู่พี่น้องสื่อมวลชน จ.ราชบุรี รอยยิ้ม เสียงหัวเรา เป็นความรู้ ณ.ยุค โซเชียลมีเดีย โดยมี บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็น สะพานบุญ นำพามาได้เจอ ในทริป PHOTO STORY บรรยากาศ ความรัก ความอบอุ่น ที่ ขอบันทึก เล่าขลาน สืบไป
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี
photostory สื่อมวลชน จ.ราชบุรี