กกต. ยืนยันไม่มีปัญหาระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีที่มีการระบุว่า การรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการมีความคลาดเคลื่อน โดยอธิบายว่า ช่วงแรกของการรายงานผลมีข้อมูลเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากและการแสดงผลข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน แต่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง และการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ยืนยันว่า ข้อมูลที่เชื่อมต่อให้กับตัวแทนของสื่อมวลชนเป็นข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามการรายงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมรับว่ามีแฮกเกอร์โจมตีระบบรายงานผลจริง แต่ระบบไม่ได้ล่ม การที่ข้อมูลไม่มีการเคลื่อนไหวเกิดจากการที่มีการเรียกใช้ข้อมูลในอัตราความถี่สูง และในช่วงที่มีการรายงานคะแนนเข้ามาประมาณร้อยละ 93 แล้วข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราร้อยละ นอกจากนี้การแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการต้องแสดงผลไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุด้วยว่า ได้ร่วมกับสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือสพร.พัฒนาระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานข้อมูลผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทันที หลังจากการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้น เพื่อให้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาอันรวดเร็ว

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบบริการรวมถึงการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐมากว่า 20 ปี โดยออกแบบระบบการรายงานผลฯ ตามมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งในภาพรวมการทำงานของระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

ขอบคุณที่มา http://www.js100.com/en/site/news/view/70526