กกต.เคาะแล้ว! เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.-นายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่สำนักงาน กกต.เสนอแล้ว โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563