วันนี้ (16ก.พ.62)เวลา 14.00น. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยคนแรกผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น โดยพรรคชาติพัฒนา ได้สะท้อนถึงปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบันโดยกล่าวว่า แม้ในอนาคตอันใกล้ โลกจะพัฒนาไปสู่ยุค 4.0หรือ 5.0 แต่สิ่งที่จะต้องมีอยู่เสมอ คือเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และ ศิลปะ ซึ่งคนไทยต้องร่วมกันนำสิ่งที่ดี ของเก่าที่เรามี เรื่องศิลปวัฒนธรรม นำมารวมกับของใหม่ที่เราได้รับจากนานาชาติและนำไปพัฒนาร่วมกัน และเราก็จะพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนปัญหาของศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบัน แยกเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 1.ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของเรา 2.ขาดความเข้าใจ บุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม 3.ขาดการสนับสนุน และการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
4.ขาดการส่งเสริมจากคนทั่วไป อาทิ สินค้าของไทย ไม่ได้รับสนับสนุนเท่าที่ควร
5.ขาดการนำเรื่องดิจิตอล แพลตฟอร์มมาใช้ในการพัฒนา สื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม
พรรคชาติพัฒนาขอนำเสนอแนวทางในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม คือ 1.สร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม Thailand Art Culture Center โดยการนำพิพิธภัณฑ์กว่า 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ มาใช้เป็นแหล่งเพิ่มความรู้ และ ศึกษา โดย ขยายเวลาการเปิดเป็น 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทุกคน
2.เพิ่มเวลาการเรียนรู้ ศิลปะ และ เรียนรู้วัฒนธรรม ในโรงเรียน และ สร้างมูลนิธิศิลปะของไทย
3.เพิ่มงบประมาณ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.ให้การสนับสนุน สินค้า และ ผลงานของศิลปินในประเทศ และมีการเพิ่มมูลค่าผลงาน คนไทยสนับสนุนของไทย
5.เป็นศูนย์กลาง ของการค้าขาย และนำเสนอผลงานศิลปะสู่ทั่วโลก
ทั้งหมดเป็นนโยบายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของพรรคชาติพัฒนาที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชน นายวิทิตนันท์ กล่าว

photo by : แนนบางชัน vdo : P.หม่อม

การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช
การจัดเวทีสาธารณะ พรรคการเมือง กับนโยบายศิลปวัฒนธรรม โดยมีพรรคการเมือง 10 พรรคมาร่วม ดีเบตแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย พรรคชาติพัฒนา มี นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช