ชาติพัฒนา รับขอเสนอ สภาคนพิการฯ ผลักดันเป็นนโยบายพรรค

ทีมโฆษก พรรคชาติพัฒนา เดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนพิการร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมนำเป็นนโยบายเพื่อผู้พิการ

วันนี้เวลา 10:00 น.
ลานหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาว เยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคชาติพัฒนา นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองโฆษกพรรคฯ นางสาว เมลิสา มหาพล รองโฆษกพรรคฯ ได้เดินทางมารับข้อเสนอต่อพรรคการเมือง โดยมีตัวแทน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เข้ามอบให้ โดยให้ทางพรรคชาติพัฒนา นำไปเป็นนโยบายของพรรค 2 ข้อ ดังนี้

1.การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในระบบขนส่งมวลชน

2.พัฒนากฎหมายด้านการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของคนทั้งมวล

โดย วิว เยาวภา กล่าวว่า วันนี้ตนเองและ รองโฆษกพรรค 2 ท่าน มาเป็นตัวแทนพรรคชาติพัฒนา เพื่อรับข้อเสนอ และ มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พิการหลายท่าน ก็มีความเห็นที่ตรงกัน และทางกลุ่มนโยบายพรรคชาติพัฒนา ได้หารือกันมาตลอดเกี่ยวกับนโยบายผู้พิการ ก็มีความเห็นพ้องต้องกัน ว่า เราควรส่งเสริม อย่างเร่งด่วน เรื่อง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้มีสิทธิความเท่าเทียมในสังคม และรวมถึง ความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้พิการและกลุ่มคนทุกกลุ่ม คือ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและพรรคชาติพัฒนาจะนำไปเป็นนโยบายของพรรคอย่างแน่นอน