กกต. ชี้ “ไทยรักษาชาติ” เป็น ปฏิบักษ์ต่อการปกครองฯ ตาม ม.92
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีมติเสนอยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) กรณีเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยมติในที่ประชุม กกต.เห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92
เบื้องต้นทาง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเตรียมนำสำนวนพร้อมด้วยคำร้องไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไป