นายกฯ เน้น คนไทยทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ทั้งเด็ก เยาวชน ต้องมีความรัก สามัคคี ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง ระบุ ยังมีคลื่นใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายต่อบ้านเมือง

นายกฯ เตือนสติคนไทยรู้รักสามัคคี ปกป้องสถาบันหลักของชาติ เผยยังมีคลื่นใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายต่อบ้านเมือง

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้สถาบันทางสังคม ครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังศีลธรรมตามคำสอนของศาสนาที่ทุกคนเคารพนับถือเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“นายกฯ เน้นย้ำว่าคนไทยทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ทั้งเด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ ต้องมีความรัก สามัคคีกัน ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความรู้และคุณธรรม โดยพิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีมาอย่างยาวนานกว่า 1,400 ปี ทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพราะวันนี้ยังมีคลื่นใต้น้ำที่นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบ้านเมือง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้ หรือไม่เจตนา” พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่า ประเทศไทยมีศักยภาพอีกมากที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด เพียงทุกคนมีสติ ตั้งมั่นรักษาความดีงาม ใช้ความเป็นไทยและความพร้อมที่มีอยู่ นำพาประเทศชาติและความหวังของคนไทยให้มุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด.

ขอบคุณข้อมูล http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/367325