วันนี้ เวลา 14.00น.

พรรคชาติพัฒนา นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึง กระแสที่จะมีแนวโน้มการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปว่า ทางพรรคชาติพัฒนาไม่มีปัญหาในการกำหนดวันเลือกตั้ง แต่ขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงคือ กกต. ตัดสินใจโดยการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาด้วยปัจจัยต่างๆตามความเหมาะสม และขอให้กำหนดเวลาออกมาที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ทั้งภาคหน่วยงานต่างๆ ประชาชน และพรรคการเมือง///
สำหรับเรื่องความพร้อมเลือกตั้งของพรรคชาติพัฒนานั้น เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า เมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้ง พรรคชาติพัฒนาเปรียบเสมือนนักกีฬา เมื่อกรรมการเป่านกหวีด เราก็พร้อมเล่นตามกติกา แบบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และขณะนี้พรรคชาติพัฒนาตอนนี้มีความพร้อมแล้ว โดยได้ผู้สมัครยื่นความประสงค์ 350-400 คนแล้ว เมื่อเรียบร้อยลงตัวทุกอย่างก็จะได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอย่างเป็นทางการต่อไป.