“สามารถ” โพสต์ ค่าตอบแทนผู้บริหารการบินไทย พบระดับ13 ค่าน้ำมัน สูงถึง 75,000 บาท