สุวัจน์ ชพน. นำทีม ลงพื้นที่ ชุมพร เขต 1 พรรคชาติพัฒนา กับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้
…………………
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค พร้อมคณะบริหารพรรค ลงพื้นที่หาเสียง จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมแถลงนโยบายการท่องเที่ยวและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ ของพรรคชาติพัฒนา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยพรรคชาติพัฒนา / สุวิชาดา พุทธเกิด ผู้สมัคร ส.ส. เขต1 จังหวัดชุมพร เบอร์ 6 พรรคชาติพัฒนา

จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชุมพร และเดินทางไปสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ และเยี่ยมชมโรงงานกล้วยบ้านกัอง โดยมี สุทธิพงศ์ กฤตโยภาส ประธานกลุ่มกล้วยท่ายางแปรรูป กลุ่มเกษตร และกลุ่มชุมชนสินค้าประมงตากแห้ง เข้าร่วมฟังนโยบายพรรคชาติพัฒนา
…………………..
และนอกจากนั้น ทางพรรคได้รับฟังปัญหาของคนรุ่นใหม่ ชาวประมง และเกษตร ณ.จุดชมวิว ท่าเรือ น้ำลึก จ.ชุมพร โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมกรรมการบริหารพรรค พล.อ ฐิติวัจน์ กำลังเอก มาร่วมรับฟังปัญหา และนำเสนอโครงการในการสร้างโครงการริเวียร์ร่า ท่องเที่ยว สองฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน เสริมสร้างโอกาศทางการศึกษา สร้างราคาพืชผลทางการเกษตร นำปาล์มมาเพิ่มสัดส่วนในการทำน้ำมันดีเซล