“สุวัจน์” ปลุกใจคนประทาย ไปเลือก “ชาติพัฒนา” ย้ำจุดยืน เล่นการเมืองรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสียงข้างมากต้องตั้งรัฐบาล ย้ำเคารพเสียงข้างมาก ฟังเสียงประชาชนเป็นประชาธิปไตย…

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.เวลา 17.30 น. ที่บริเวณตลาดนัดคลองถม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัครเขต6 นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ทนายชาวบ้าน..พร้อมเสนอนโยบายพรรคสำคัญ คือ จะเปิดประตูอีสานสู่อินโดจีน ที่จะทำให้อีสานเจริญรุ่งเรือง และ หลุดพ้นความยากจน ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก เพราะไม่มีการเลือกตั้งมา 8 ปี เพราะมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ดังนั้น สอง เรื่องสำคัญที่พรรคชาติพัฒนานำมาออกแบบนโยบาย คือ การเมืองต้องนิ่ง และ เศรษฐกิจต้องดีแก้ปัญหาปากท้อง ด้วยการนำนโยบายสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี มาแก้ปัญหาสองเรื่องดังกล่าว ด้วยการพัฒนาอีสานผูกและเชื่อมกับอินโดจีน โดยสนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรมที่เน้นซื้อสินค้าเกษตรเป็นหลัก คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ถือเป็นการใช้กลไกอุตสาหกรรมมาแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนา 9 ลำน้ำสำคัญ พร้อมกับใช้ระบบชลประทานที่ทันสมัยมายกระดับการทำการเกษตร และเน้นการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหลักของโคราช ด้วยการดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวให้มากขึ้น ด้วยการวางเป้าหมาย 5 ปี ต้องเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพราะจะเป็นรายได้ที่กระจายไปทั่วทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชาติและชุมชน

“เราจะทำให้โคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เช่น เขาใหญ่ ปักธงชัย วังน้ำเขียว หรือ พิมาย ต้องดัง มีคนมาเที่ยวเยอะ หรือ อาหารโคราชต้องยกระดับ เป็นครัวโลก แม้แต่ มวยโคราช ต้องดังกระฉ่อนไปทั่วโลก ต่างชาติอยากเข้ามาเรียนต่อยมวยโคราชนี่คือสิ่งที่พรรคชาติพัฒนาจะทำให้สำเร็จ” นายสุวัจน์ กล่าว

นายสุวัจน์ กล่าวว่าพรรคชาติพัฒนาเล่นการเมืองแบบรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และสิ่งใดดีต่อประชาชนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องร่วมสนับสนุน และ ฝ่ายใดได้เสียงข้างมากก็ต้องชนะจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นการเมืองต้องฟังเสียงข้างมาก แม้จะไม่เห็นด้วย แต่ต้องยอมรับ และ เคารพเสียงข้างมาก คือต้องฟังเสียงประชาชน จึงเป็นที่มาของ พรรคชาติพัฒนา No Problem

/-/-/