วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

นายพิรุณ วิมลอักษร
นายอำเภอไทรน้อยนำหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอไทรน้อยถวายสัตย์ ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดโดยที่ทำการปกครองอำเภอไทรน้อยร่วมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย โดยมี ดร.ภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ สส.เขต.6 จ.นนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผุ้บริหารสถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข รพ.สต.ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อสม.ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

1.หน่วย : ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอไทรน้อย
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิต​อาสา​พัฒนา​เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
3.วันเวลา : 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
4. สถานที่ : ณ​ ที่ว่าการ​อ​ำ​เภอ​ไทรน้อย​ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
5. รายละเอียด : นายพิรุณ วิมลอักษร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอไทรน้อย ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนา​เฉลิม​พระ​เกียรติ​เนื่อง​ใน​วัน​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ทำควาทสะอาด​ กวาด​ ล้าง​ ณ​ วัดไทรใหญ่​ หมู่ที่​ 5​ ตำบลไทรน้อย​ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
6. ผลการปฏิบัติ : ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: จำนวน 200 คน

 

เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอไทรน้อย
นายพิรุณ วิมลอักษร
นายอำเภอไทรน้อยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดโดยที่ทำการปกครองอำเภอไทรน้อยร่วมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผุ้บริหารสถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข รพ.สต.ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อสม.ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ชาวไทรน้อย ร่วมใจถวายพระพร
ชาวไทรน้อย ร่วมใจถวายพระพร
ชาวไทรน้อย ร่วมใจถวายพระพร