วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อยเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียง