เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์”
ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ
ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ
จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม
แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก
อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5
เมษายน 2563 ณ. อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ออกไปก่อน
โดยมีกำหนดการให้เลื่อนการจัดงานไปเป็นวันดังกล่าวต่อไปนี้
วัน V.I.P : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 12.00 – 20.00 น.
วัน Press Day : วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 8.59 – 18.00 น.
วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 22 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
รวมระยะเวลา 12 วัน

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น.

และขอแจ้งเลื่อน งานแถลงข่าวการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
เวลา 10.00-12.00 น. และงานประชุมผู้เข้าร่วมออกงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล
มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ในเวลา 14.00 – 16.00 น. ในวันดังกล่าว ออกไปก่อน
หากมีกำหนดการวันแถลงข่าวและประชุมผู้เข้าร่วมจัดงานฯ ที่แน่นอน ผู้จัดงานฯ
จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สถานที่จัดงาน : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี

————————–————————–————————–—————-

Regarding the ongoing widespread outbreak of the Covid-19 (Coronavirus), Grand Prix International Public Company Limited, the Organizer of “The 41st Bangkok International Motor Show 2020”, has been monitoring the situation closely and is genuinely concerned for overall health and safety of visitors and staffs.

To comply with the government policy on the prevention of the Covid-19, despite the provision of serious precautionary measures to prevent the spread of the virus, the Organizer has decided to postpone “The 41st Bangkok International Motor Show 2020”, which was originally scheduled from 25 March to 5 April 2020, at Challenger, IMPACT, Muang Thong Thani, to the following dates and times;

V.I.P Day : Monday 20th April 2020 from 12.00 to 20.00 hrs.

Press Day : Tuesday 21st April 2020 from 8.59 to 18.00 hrs.

Public Days : Wednesday 22nd April – Sunday 3rd May 2020 (Total 12 Days)

Weekends, from 11.00 to 22.00 hrs.

Weekdays, from 12.00 to 22.00 hrs.

Venue : Challenger 1-3, IMPACT, Muang Thong Thani

.