เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2564 
               พรรคชาติพัฒนา นำโดย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล , นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
สส.วัชรพล โตมรศักดิ์ , สจ.รัชฏา ใจกล้า 
               พร้อมด้วย ท่าน พล.อ ณพล บุญทัพ  , คุณแม่ชี สุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน ร่วมเป็นประธาน สวดอภิธรรม คุณตากองหนุน เฉลียวชาติ ณ.วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมี นางณิชชา เจาวัฒนา , ณัฐวดี เฉลียวชาติ , ปราณี บุตรสา ธิดาทั้ง 3 กล่าวขอบพระคุณ ทุกท่านมาณ.โอกาสนี้