หนูน้อย จ้าวเวหา โดรนแปรอักษร 3 มิติ ซ้อมบิน 1,000 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา