แมงโก้ เทค และหนูน้อยจ้าวเวหา มอบ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ BIG BLUE O2 ให้ คณะทันตกรรม ม.จุฬาฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 หนูน้อยจ้าวเวหา อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในนาม บ.แมงโก้ เทค จำกัด นำเครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ BIG BLUE O2 By Mango Tech พร้อมสาธิต การทำงาน ในระบบ BI-POLAR TECH การยิ่งประจุอิออนบวกและลบ เพื่อฆ่าโรคในอากาศ ให้กับ คณะทันตแพทย์ ม.จุฬา โดยมี ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง อธิการบดี คณะทันตแพทย์ เป็นผู้รับมอบ และนำคณะอาจารย์ทันตแพทย์ ชมการสาธิต อุปกรณ์ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรค ในอากาศ Big Blue O2


ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นการนำความรู้ต้นทางจากประเทศอิสราเอล มาต่อยอด ในระบบฟอกอากาศ ที่มี ฟิลเตอร์ กรอง ซิลเวอร์ นาโน และ เฮปป้า สามารถกองฝุ่นได้ละเอียด ถึง 0.3 ไมคอน และยังมีเทคโนโลยี Bi-polar ionizer Technology ที่ยิงประจุอิออนบวกและลบ เพื่อสร้าง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และไฮดอกซิล เพื่อทำลายผนังเซลของแบคทีเรียและ เชื้อไวรัสในอากาศ
อาจารย์พิศิษฐ์ อธิบายถึงลักษณะการทำงานของตัวปล่อยประจุ ดังนี้คือ

1. เมื่อเริ่มจ่ายไฟเข้าเครื่องๆจะเริ่มชาร์ตออกซิเจน(O2) ในอากาศโดยผ่านระหว่างเข็ม 2 เล่มที่วางอยู่คู่กันโดยจะทำการชาร์ตให้ออกซิเจน(O2) แตกตัว ออกเป็น O+ กับ O- ซึ่งในทางเคมีมันคือ อะตอมของออกซิเจน(O2)
2. เมื่อ O+ ลอยออกไปจับกับ น้ำในอากาศ( H2O) จึงรวมกันเป็น
H2O2 = H2O + O ซึ่ง H2O2 ก็คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
**จะทำให้มียาฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
3. และเมื่อ O- ลอยไปจับหรือรวมกับ ไฮโดรเจน(H) ในอากาศ ก็จะรวมเป็น -OH ซึ่งก็คือ ไฮดรอกซิล
ไฮดรอกซิลนี้ก็คือ แอลกอฮอล์นั่นเอง
**ก็จะทำให้มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
4. และอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิล คือ รูปที่เป็นกลางของ ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH)
5. ปะจุจากไฮดรอกไซด์ (OH) ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นเมื่อยึดติดกับพื้นผิวของจุลินทรีย์ในอากาศเช่น สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส
โดยไฮดรอกไซด์(OH) จะดึงเอาไฮโดรเจน(H) ออกจากผิวโปรตีนของจุลินทรีย์, แบคทีเรีย, เชื้อราและไวรัสออกมาจึงทำให้เชื้อโรคทั้งหลายตายลง
6. และเมื่อ ไฮดรอกไซด์ (OH) ดึงเอา ไฮโดรเจน(H) ออกมาแล้ว
รวมกับ OH + H = H2O (น้ำ)
7. H2O เมื่อไปรวมกับ O+ ที่เครื่องปล่อยปะจุ ชาร์ตออกมา ก็จะเป็น
H2O2 วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ทั้งนี้ ในช่วงที่คนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 อ.พิศิษฐ์ ได้มอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ รพ.ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รพ.สนามศูนย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต รพ.ศูนย์ราชบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมคณะแพทย์ พยาบาล นักรบเสื้อกราว เพื่อต่อสู้กับโควิด19 ต่อไป

แมงโก้ เทค และหนูน้อยจ้าวเวหา มอบ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ BIG BLUE O2 ให้ คณะทันตกรรม ม.จุฬาฯ
แมงโก้ เทค และหนูน้อยจ้าวเวหา มอบ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ BIG BLUE O2 ให้ คณะทันตกรรม ม.จุฬาฯ
แมงโก้ เทค และหนูน้อยจ้าวเวหา มอบ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ BIG BLUE O2 ให้ คณะทันตกรรม ม.จุฬาฯ
แมงโก้ เทค และหนูน้อยจ้าวเวหา มอบ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในอากาศ BIG BLUE O2 ให้ คณะทันตกรรม ม.จุฬาฯ