อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล เปิดแรงบันดาลใจ และความสำเร็จที่ได้มา…

ซึ่งแรงบันดาลใจของผม เกิดจากความรู้สึกที่อยากจะเป็น อยากจะทำให้ได้
เป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน เครื่องอากาศยาน และได้โอกาสได้ทำโครงการ หนูน้อยจ้าวเวหา
และได้โอกาสได้สอนเด็กๆทำเครื่องบิน ทั่วประเทศ และได้สอนให้เด็กๆ จนจบปริญญาตรี ปริญญาโท แล้ว
กลับมาช่วยผม ซึ่งกลับมาช่วยผม ซึ่งทุกคนที่กลับมามีความรู้ความสามารถ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง และ
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่ง 3 สิ่งนี้ สามารถทำให้เกิดสมองกลได้ ซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมหลายอย่างให้กับผมเอง

ผมคิดว่า ฝุ่น เป็นอันตรายกับชีวิตเรา ฝุ่น pm 2.5 ขนาดถ้าเราหายใจเข้าไป มันสามารถที่จะผ่านปอด
เข้าไปในเส้นเลือดได้ ซึ่งสิ่งนี้ผมว่ามันอันตราย ซึ่งผมโดยมากับตัวเอง ก็เลยอยากจะทำ เครื่องตัวนี้ขึ้นมา
ลงมือทำร่วมกับเพื่อน คุณสาโรจน์ และคุณดนัย เราก็ทำด้วยกันจนประสบความสำเร็จ เราคิดว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมา
ไม่ต้องซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเราสามารถเลือกวัตถุดิบ ดีที่สุดนำใส่ไปได้ เราก็สามารถผลิตเครื่อง
กำจัด pm 2.5 สำเร็จ และต่อมา คิดว่าจะต้องผลิตพัฒนาให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์ ออกมาด้วย และได้นวัตกรรม
ตัวหนึ่งมา จากประเทศอิสเอล ซึ่งเค้าเล่าให้ฟังว่า เค้ามาเมืองไทย เค้าขายใครไม่ได้เลย ขายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ก็ไม่ค่อยมีความเชื่อถือ ผมและเพื่อน ก็ได้ดูนวัตกรรมของเค้า และนำมาประยุกต์กับนวัตกรรมของเรา และผลิตและทำ
การทดลองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราคิดว่า นวัตกรรมอิสเอล ตัวที่สร้าง ไอออน นี้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัส ในอากาศได้

ซึ่งตัวนี้ จะสามารถกำจัด pm 2.5 และกำจัดเชื้อไวรัส ในอากาศ …..