พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำทีมหน่วยงานราชการ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย และทีมกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอไทรน้อย นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ผู้แทน ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้นำชุมชน และทีมอสม. ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (จุดที่ 1) ณ อาคารโดมสนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนเพื่อนำไปแจกตามพื้นที่ ชุมชน หมํบ้านฯ จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด ไข่ไก่ 300 แผง ชุดสู้ภัยโควิด 300 ชุด ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้แทนรับมอบฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (จุดที่ 2) 10.30 น. ณ วัดคลองตาคล้าย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ จำนวน 15 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 15 แผง ชุดสู้ภัยโควิด 15 ชุด