หลากหลายคำพ่อสอน “สู้ อดทน มีความมานะ พยายาม ”
และที่สำคัญ “ต้องรู้จัก กตัญญู”