เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563
“ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19″ ร่วมกับโครงการ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย วัชรพล ” นำข้าวปรุงเสร็จ สดๆใหม่ๆ ” เดินทางมายัง บ้านหนองโพธิ์ , บ้านหนองกระชาย อ.เมือง ต.โคกสูง จ.นครราชสีมา